Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recovery Key didn't restore saved browser info

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Had to reinstall Firefox browser after OS crash. Used recovery key to access my Firefox account rather than resetting password because instructions said that way would preserve my saved logins, bookmarks, etc. But they're all gone.

Had to reinstall Firefox browser after OS crash. Used recovery key to access my Firefox account rather than resetting password because instructions said that way would preserve my saved logins, bookmarks, etc. But they're all gone.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.