Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

wrong phone device and location on my Google account

more options

The wrong phone device and location are listed in my Google account l sent feedback too Google several times but no one responded I have a Moto G Stylus the generic looking phone listed under data and activity it's location is Richmond somewhere I can't tell where I've been suspended permanently by eBay because of a suspicious device on my account and I've got thousands of dollars with the merchandise that I can't sell now please help me I'm getting desperate I've been spending hours trying to get the situation squared away but I get no help from Google as usual thank you Richard Sippel Email [email removed from public]

The wrong phone device and location are listed in my Google account l sent feedback too Google several times but no one responded I have a Moto G Stylus the generic looking phone listed under data and activity it's location is Richmond somewhere I can't tell where I've been suspended permanently by eBay because of a suspicious device on my account and I've got thousands of dollars with the merchandise that I can't sell now please help me I'm getting desperate I've been spending hours trying to get the situation squared away but I get no help from Google as usual thank you Richard Sippel Email [email removed from public]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The first thing you should do is change your Password for your Google Account.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.