Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarked icons

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Dear Firefox,

can you please tell me how to reset all of my saved web sites in my bookmarks. This morning all the icons have become small round balls (earth symbol) and when I click on the site I wish to open nothing happens. The site no longer have their own icons or symbols.

Kind regards,

Mal Baker

Dear Firefox, can you please tell me how to reset all of my saved web sites in my bookmarks. This morning all the icons have become small round balls (earth symbol) and when I click on the site I wish to open nothing happens. The site no longer have their own icons or symbols. Kind regards, Mal Baker

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.