Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change homepage when opening new tab

more options

hello, i would like to change what page shows up when i open a new tab (to the you.com page), i tried new tab override but then the adress bar on top has the url i opened chose which is very inconvenient

hello, i would like to change what page shows up when i open a new tab (to the you.com page), i tried new tab override but then the adress bar on top has the url i opened chose which is very inconvenient

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

This support article should help, with the option to change the new tab page next to the home screen option in the Firefox settings:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Hữu ích?

more options

Paul said

Hi This support article should help, with the option to change the new tab page next to the home screen option in the Firefox settings: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

hello paul, when i click on the new tab setting it only gives me the option for firefox home (the deafult one not the one i chose) and blank page, thanks.

Hữu ích?

more options

yoav.other said

hello, i would like to change what page shows up when i open a new tab (to the you.com page), i tried new tab override but then the adress bar on top has the url i opened chose which is very inconvenient

In the New Tab Page settings, set the focus on the web page. When you want to enter in the address bar, click on it once and the url will be highlighted. Then, you can type or paste and go.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.