Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't print from my Firefox browser like i always did with my HP officejet printer, even though I can print from Google Chrome. Can you help?

more options

I can't print from my Firefox browser like i always did with my HP officejet printer, even though I can print from Google Chrome. Can you help?

I can't print from my Firefox browser like i always did with my HP officejet printer, even though I can print from Google Chrome. Can you help?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi joecaston, Some more information would be helpful = - Can't print at all - Prints upside down

You could try to Reset Firefox printer settings

Fix printing problems in Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-printing-problems-firefox#w_reset-firefox-printer-settings

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.