Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can delete Yahoo

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I delete Yahoo from Firefox

How do I delete Yahoo from Firefox

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Are you talking Icon/Addon/yahoo search engine?

Hữu ích?

more options

Hi

You may find that this support article should help you to remove Yahoo as a search engine in Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-or-remove-search-engine-firefox#w_remove-search-engines

If you have used an add-on to add Yahoo, this article will help you to remove it:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-or-remove-add-ons

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.