Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Yahoo Mail no longer working after latest release - need to use another browser...

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi davidforster

more options

I can no longer use Yahoo Mail on Firefox and have had to move to Chrome and Bing in the short term.

1) Contacts no longer show up when starting to compose a mail

2) Writing a mail - the CTRL key no longer work. CTRL I opens a Page Info CTRL B Opens Bookmarks etc....

3) None of the buttons work at the top -Move -Delete -Spam

Basically, Firefox is useless for Yahoo Mail now!

Firefox is normally the best, but not yesterday or today.

Hope it can be fixed soon.

-D

I can no longer use Yahoo Mail on Firefox and have had to move to Chrome and Bing in the short term. 1) Contacts no longer show up when starting to compose a mail 2) Writing a mail - the CTRL key no longer work. CTRL I opens a Page Info CTRL B Opens Bookmarks etc.... 3) None of the buttons work at the top -Move -Delete -Spam Basically, Firefox is useless for Yahoo Mail now! Firefox is normally the best, but not yesterday or today. Hope it can be fixed soon. -D

Giải pháp được chọn

You are currently 2 updates behind on the version. I have no issue in Yahoo. see screenshots Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You are currently 2 updates behind on the version. I have no issue in Yahoo. see screenshots Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Hữu ích?

more options

Thanks!

Back to fully operational!

Much appreciated,

-D

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.