Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot log in to firefox account from Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Guys,

How crappy can this sh. be? I have to use Konqueror to log in to firefox account. Your website reports "cookies disabled", even when every effing thing has been enabled! I cannot use your product and have to use someone else's to log in to your effing website!? Not only this POS srashes EVERY EFFING DAY, now I cannot even log in with it?!

SRSLY?! Konqueror is better? And you are surprised you lose market share?

Guys, How crappy can this sh. be? I have to use Konqueror to log in to firefox account. Your website reports "cookies disabled", even when every effing thing has been enabled! I cannot use your product and have to use someone else's to log in to your effing website!? Not only this POS srashes EVERY EFFING DAY, now I cannot even log in with it?! SRSLY?! Konqueror is better? And you are surprised you lose market share?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

What level of enhanced tracking protection do you have set in Firefox?

Do you have any add-ons installed?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.