Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

help me

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

having calling issues , telling me something went wrong try restarting Firefox or restarting your computer ,for more troubleshooting suggestions, to visit our help center i have try everything to fixed it up i couldn't fixed it

having calling issues , telling me something went wrong try restarting Firefox or restarting your computer ,for more troubleshooting suggestions, to visit our help center i have try everything to fixed it up i couldn't fixed it
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you tried to run FireFox in Private Mode window to see if any other errors show up when running it that mode?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/private-browsing-use-firefox-without-history

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.