Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sycning two firefox accounts

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi

I accidently unistalled firefox on my macbook pro, I had to re install. I had to sign back inot fire fox by creating a new account under robinpegden@icloud,com.

I already had a firefox under this user name. Can you link my old account so I can transfer all book marks saved etc? thank you.

My email address is above

Hi I accidently unistalled firefox on my macbook pro, I had to re install. I had to sign back inot fire fox by creating a new account under robinpegden@icloud,com. I already had a firefox under this user name. Can you link my old account so I can transfer all book marks saved etc? thank you. My email address is above

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you use the Time Machine or other backup then try to restore file(s) from this backup.

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>

In Mac OS X v10.7 and later, the "~/Library" folder in the Home directory is a hidden folder.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào