Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Scrolling lagging on every website

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SpookieGames

more options

I get so choppy scrolling that my eyes hurt after few minutes. Doesn't happen on Chrome or Edge. It is most noticable on YouTube. It feels like it's running at 15fps

I get so choppy scrolling that my eyes hurt after few minutes. Doesn't happen on Chrome or Edge. It is most noticable on YouTube. It feels like it's running at 15fps

Giải pháp được chọn

The problem is I don't have any addons

EDIT: Going to use Chrome so closing this Question

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

I am using Windows 11 Firefox Version 103.0.2. I can see that it doesn't lag in Safe Mode

Hữu ích?

more options

You will need to determine which add-on is causing the issue.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The problem is I don't have any addons

EDIT: Going to use Chrome so closing this Question

Được chỉnh sửa bởi SpookieGames vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.