Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloading with Firefox stops several times.

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Downloading with Firefox stops repeatedly and is very annoying.

Sometimes first get the following message that Firefox "..nloads\CZ5EEAZM.exe.part could not be saved, because the source file could not be read. Please try again later, or contact the administrator of the server. " (see sattach creenshot)


After pressing repeat too many times, the file will finally be downloaded. Sometimes it doesn't work and Firefox crashes.

Question, who recognizes the problem and more importantly how do I solve it?

Systeminfo: Editie Windows 10 Home Versie 21H2 Installatiedatum ‎8-‎12-‎2021 Build van besturingssysteem 19044.1889 Ervaring Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0

Firefox version 103.0.2 (64-bits)

Downloading with Firefox stops repeatedly and is very annoying. Sometimes first get the following message that Firefox "..nloads\CZ5EEAZM.exe.part could not be saved, because the source file could not be read. Please try again later, or contact the administrator of the server. " (see sattach creenshot) After pressing repeat too many times, the file will finally be downloaded. Sometimes it doesn't work and Firefox crashes. Question, who recognizes the problem and more importantly how do I solve it? Systeminfo: Editie Windows 10 Home Versie 21H2 Installatiedatum ‎8-‎12-‎2021 Build van besturingssysteem 19044.1889 Ervaring Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0 Firefox version 103.0.2 (64-bits)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Steps to replicate the issue please?

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

Steps to replicate the issue please?


Step 1, start download at the site: https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2022-08-13-13-04-35-24631b.png

Step 2, the message apears that Firefox could not download the '....part" file: https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2022-08-13-13-04-48-8a1c16.png

Step 3, results 0 bytes downloaded https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2022-08-13-13-05-01-346728.png

Sometimes Firefox freeses by step 2


After a while when i tried to download for a second time: https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2022-08-13-13-05-14-6291fd.png

The latter happens often and sometimes I have to resume the download several times before it is really successful.

Hữu ích?

more options

I cannot replicate the issue. see screenshot Have you tried Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

What security software are you running?


Edition Windows 11 Pro Insider Preview Version 22H2 Installed on ‎04-‎Aug-‎22 OS build 25174.1010 Experience Windows Feature Experience Pack 1000.25174.1010.0

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

Have you tried Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf What security software are you running?

I have tried Firefox in safe mode but it gives the same result. I use F-Secure Save as security software

I've also tried with F-Secure disabled and Firefox in safe mode, then the problem is solved!

So it has to do with the interaction between Firefox and F-Secure ...

Hữu ích?

more options

Good work! Glad you see the issue.

Hữu ích?

more options

A little reading... https://www.pcmag.com/reviews/f-secure-safe

Mark this as resolved if there are no further questions. ;-)

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.