Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to uninstall amazon assistant

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

How to uninstall amazon assistant? That popup is everywhere no and i don't like it.

How to uninstall amazon assistant? That popup is everywhere no and i don't like it.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Contact Amazon Support. FireFox by default doesn't load such features.

Hữu ích?

more options

scj1911 said

How to uninstall amazon assistant? That popup is everywhere no and i don't like it.

Did you install this Extension? https://addons.mozilla.org/firefox/addon/amazon-browser-bar/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cannot-remove-add-on-extension-or-theme

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.