Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am new to mac and source page documentation and want someone to reassure me that this looks right.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

(page source of about:preferences page removed by moderator)

''(page source of about:preferences page removed by moderator)''

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Why do you suspect that your Firefox isn't working properly ?

Can you attach a screenshot?