Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Won't load Salesforce Setup

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

My job requires me to use Setup in Salesforce, but when I try to open any of the Setup pages, it says it can't load the page and prompts me to open a new window. When I open the new window, it still doesn't display setup, just the homepage. Please help! I'd rather not use Chrome for this.

My job requires me to use Setup in Salesforce, but when I try to open any of the Setup pages, it says it can't load the page and prompts me to open a new window. When I open the new window, it still doesn't display setup, just the homepage. Please help! I'd rather not use Chrome for this.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you disable all Addons when loading the page sounds like something is blocking the loading of the page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.