Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Login pop up box not working in 103.0.2 (Mac)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi stuartgreaves

more options

https://www.puzzle-nonograms.com/

There is a pop up login box - user name and password - then log in. This has always worked until the 'upgrade' to v103.0.2 but now it just sits there. This is obviously something introduced in the new version so any help would be appreciated. Thank you

https://www.puzzle-nonograms.com/ There is a pop up login box - user name and password - then log in. This has always worked until the 'upgrade' to v103.0.2 but now it just sits there. This is obviously something introduced in the new version so any help would be appreciated. Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thank you, Peter, but the issue is with the latest version of Firefox - not Safari. Stuart

Được chỉnh sửa bởi stuartgreaves vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.