Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube通知

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi makaay666

more options

自從更新FIREFOX後就完全收不到YOUTUBE的桌面通知了

自從更新FIREFOX後就完全收不到YOUTUBE的桌面通知了

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Where did you get the app or Addon from?

Hữu ích?

more options

Do you see messages about (service) workers in the Web Console ?

You can check the notification settings for the current tab in "Tools -> Page Info -> Permissions". See also "Settings -> Privacy & Security -> Permissions".

Hữu ích?

more options

Dropa 提道

Where did you get the app or Addon from?

is pc and win 10 can i try close all addon but same not work in case i just can't receive the notification form youtube i can receive the notificationfrom twitter or other page

Hữu ích?

more options

cor-el 提道

Do you see messages about (service) workers in the Web Console ? You can check the notification settings for the current tab in "Tools -> Page Info -> Permissions". See also "Settings -> Privacy & Security -> Permissions".

i try close all addon but same not work in case i just can't receive the notification form youtube i can receive the notification from twitter or other page

Hữu ích?

more options

Maybe you need the exception for the https://youtube.com origin and not for the 'www.' prefixed origin.

Hữu ích?

more options

cor-el 提道

Maybe you need the exception for the https://youtube.com origin and not for the 'www.' prefixed origin.

thank you but in settings page i can't type the Website just can go back in youtube to open the notification

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.