Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dragon NaturallySpeaking add-on does not work

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Since the latest update to 103.0.2, Dragon NaturallySpeaking (DNS) add-on will not work and will not install, although the menu comes up to restore, this is inactive and does not react. I never had any trouble with the previous versions. Can you provide a fix? Quentin Crivon

Since the latest update to 103.0.2, Dragon NaturallySpeaking (DNS) add-on will not work and will not install, although the menu comes up to restore, this is inactive and does not react. I never had any trouble with the previous versions. Can you provide a fix? Quentin Crivon

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That would be for you to contact the Addon developer for more support if they Addon isn't working and since this is a Paid program I would recommended you contact them about this issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.