Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

nightly

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I cant import all my settings from Nightly to the regular browser. I can with Edge etc but not from my twing brother!! smile

Brian

I cant import all my settings from Nightly to the regular browser. I can with Edge etc but not from my twing brother!! smile Brian

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

What setting work and what fails to import ?

Note that Nightly is two versions ahead of release and files may not be compatible (i.e current releases may not be able to import specific data).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.