Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab Bar 2022

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nitaheerk

more options

I woke up this morning and my tab bar on Firefox was out of control. I figured out how to shrink the tabs in about:config. However, there is a huge space at the end of the tabs that is completely unnecessary. I've been googling all morning. I tried to find compact mode--but "density" is gone, even when I go back into about:config and enable it. The only other help I found was to change the CSS code and unfortunately, that is outside my wheelhouse.

Is there ANY way I can get my old tab bar back so that the tabs fill the top of the screen as opposed to having a huge empty space at the end?

I woke up this morning and my tab bar on Firefox was out of control. I figured out how to shrink the tabs in about:config. However, there is a huge space at the end of the tabs that is completely unnecessary. I've been googling all morning. I tried to find compact mode--but "density" is gone, even when I go back into about:config and enable it. The only other help I found was to change the CSS code and unfortunately, that is outside my wheelhouse. Is there ANY way I can get my old tab bar back so that the tabs fill the top of the screen as opposed to having a huge empty space at the end?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I think I just fixed it! I did the ui.textScaleFactor thingy.

Everything is looking much better!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I think I just fixed it! I did the ui.textScaleFactor thingy.

Everything is looking much better!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.