Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Applications have been blocked from accessing graphics hardware

more options

Ever since the last Firefox update, the app has been crashing and giving me this message: "Applications have been blocked from accessing graphics hardware". Anybody know what is causing this?

Ever since the last Firefox update, the app has been crashing and giving me this message: "Applications have been blocked from accessing graphics hardware". Anybody know what is causing this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi robadelman10, I've seen two other questions but haven't had a chance to follow through on them -

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1384998 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1384766

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.