Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Desktop websites shortcuts, All changed to Firefox emblem

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi Guys, This happens every-time Firefox updates, Win7, Win10 too. The appearance of my website shortcuts on my desktop has changed; how do I restore the original appearance PLEASE. This is very annoying, as shortcuts for websites has its own Sign/Emblem, making it easy to spot when need to click it. Now, entire desktop websites shortcuts Looks the same. Thank you in advance.

Hi Guys, This happens every-time Firefox updates, Win7, Win10 too. The appearance of my website shortcuts on my desktop has changed; how do I restore the original appearance PLEASE. This is very annoying, as shortcuts for websites has its own Sign/Emblem, making it easy to spot when need to click it. Now, entire desktop websites shortcuts Looks the same. Thank you in advance.

Được chỉnh sửa bởi AJ vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.