Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefoxe multiaccount container does not work

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hey,

i try to use firefox multiaccount container but it does not work. Better said if i add the add-on it does not show up in system bar (up in the right corner), but you can see it in the add-ons and themes setting menu. So there is only half of layout given but no function of it at all compairing to other persons using it, e.g. "how to use firefox multiaccount container tutorial videos" etc. Trying to handel the settings of it with the add-ons and themes menu does not help.

I use the firefox browser protable eddion for windows at my laptop and it seems to be that all settings are recent. As well it does not seem to be that i use there any privat tab where it does not work i guess?!

May someone can help me?

Greats xprt352

Hey, i try to use firefox multiaccount container but it does not work. Better said if i add the add-on it does not show up in system bar (up in the right corner), but you can see it in the add-ons and themes setting menu. So there is only half of layout given but no function of it at all compairing to other persons using it, e.g. "how to use firefox multiaccount container tutorial videos" etc. Trying to handel the settings of it with the add-ons and themes menu does not help. I use the firefox browser protable eddion for windows at my laptop and it seems to be that all settings are recent. As well it does not seem to be that i use there any privat tab where it does not work i guess?! May someone can help me? Greats xprt352

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Containers do not (can't work in PB mode, this is by design and it also applies to the MAC extension.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.