Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Remove Edit book mark button from URL bar FF102.0.1esr

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi citizen1138x

more options

I'm testing FF102 for rollout in September and working through various issues. The latest one I've come across is the edit bookmark "button" on the right of the URL bar. It's a blank space on the URL bar, and when hovered over is a highlighted blank space. After clicking it twice it displays the Edit book mark menu.

How can I remove it completely? I've look at about:config and nothing stands out as obvious to me controlling this and I can't find a setting for it.

The image below shows the highlighted blank icon space.

This code in userChrome.css worked in FF91 but only hides the icon in FF102.

#star-button { display:none !important; }


Thanks

I'm testing FF102 for rollout in September and working through various issues. The latest one I've come across is the edit bookmark "button" on the right of the URL bar. It's a blank space on the URL bar, and when hovered over is a highlighted blank space. After clicking it twice it displays the Edit book mark menu. How can I remove it completely? I've look at about:config and nothing stands out as obvious to me controlling this and I can't find a setting for it. The image below shows the highlighted blank icon space. This code in userChrome.css worked in FF91 but only hides the icon in FF102. #star-button { display:none !important; } Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi citizen1138x vào

Giải pháp được chọn

Instead of #star-button use #star-button-box.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Instead of #star-button use #star-button-box.

Hữu ích?

more options

I know this is CSS, and it's been suggested I use reddit/r/firefoxcss for solutions, but so far I have gotten much better answers here. Again, thank you. This solved my problem.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.