Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Autofill

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is there a way to autofill for most sites but not autofill for certain sites while still saving passwords through firefox for those sites. I like to store my bank information on firefox behind an master password but it automatically autofills with out asking for the master password. Can I limit the sites that autofill passwords or require the master password in order to autofill? Any suggestions?

Is there a way to autofill for most sites but not autofill for certain sites while still saving passwords through firefox for those sites. I like to store my bank information on firefox behind an master password but it automatically autofills with out asking for the master password. Can I limit the sites that autofill passwords or require the master password in order to autofill? Any suggestions?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

It's either none or all when the open is enabled.

Hữu ích?

more options

It's either none or all when the open is enabled. You choose to ignore saving but will ask everyone the is a login.

Hữu ích?

more options

The Primary Password is used to encrypt the logins (username and password) stored in the Password Manager (about:logins and logins.json in the Firefox profile folder). Once you unlock the logins by entering the PP then the logins remain unlocked until you cancel a PP prompt like when you click the eye button to reveal the password on the about:logins page. Auto-fill is all or nothing, you either enable it and it fills the username and password or you disable it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.