Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I dump this last horrible upgrade?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iliveinmyinbox101

more options

This last upgrade on Aug 1st has completely screwed up my browser. My zoom is now insane, requiring shrinks that ruin boxes and other web objects. Half of my menu is gone. Never seen a worse browser disaster. How do I reverse this upgrade? Thanks for your time.

This last upgrade on Aug 1st has completely screwed up my browser. My zoom is now insane, requiring shrinks that ruin boxes and other web objects. Half of my menu is gone. Never seen a worse browser disaster. How do I reverse this upgrade? Thanks for your time.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I suggest you look at the following thread. https://support.mozilla.org/questions/1384204

Hữu ích?

more options

OOOOO

Được chỉnh sửa bởi iliveinmyinbox101 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.