Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Allowed one site to use camera while still blocking request from other sites

more options

How do I add a site in setting - camera permissions to allow it to use my camera and microphone while still blocking other sites from asking to be allowed to use it.

Duplicate. See https://support.mozilla.org/questions/1385117

How do I add a site in setting - camera permissions to allow it to use my camera and microphone while still blocking other sites from asking to be allowed to use it. ''Duplicate. See https://support.mozilla.org/questions/1385117''

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try this - While at the site Ctrl + i to open Page Info select Permissions tab scroll down to Set Camera uncheck Use Default be sure Allow is selected close Page Info window at top right

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-page-info-window Firefox Page Info window

Được chỉnh sửa bởi user104147805413306348376805769878442569366 vào