Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmorks will not fully import from html file

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I have tried to install fire fox over 5 times, it will not fully import bookmark html file. Can I copy and paste the file to the fire fox folder? The Microsoft edge browser took the bookmark file with no problems, I want to go back to fire fox. I am running a new windows 11 pro intel based i9 system.

I have tried to install fire fox over 5 times, it will not fully import bookmark html file. Can I copy and paste the file to the fire fox folder? The Microsoft edge browser took the bookmark file with no problems, I want to go back to fire fox. I am running a new windows 11 pro intel based i9 system.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can check the HTML file at the position where the import stops for unusual characters in the file.

Hữu ích?

more options

I have over a hundred folders and even more bookmarks, how long should it take to import?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.