Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there an "Always on top" setting

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Greetings, is there a setting that would allow me to keep my browser on top of all other open windows at all times?

Greetings, is there a setting that would allow me to keep my browser on top of all other open windows at all times?

Giải pháp được chọn

Mark your answer as resolved and have a good day.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What OS? There is an option in Linux. see screenshot

more options

Mac Monterey 12.5 with the M1 chip.

more options

Looks like you will have to do research Doc, this is not a browser issue. Good luck

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

Giải pháp được chọn

Mark your answer as resolved and have a good day.