Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I am using Firefox Desktop with windows10. I had a problem with windows and the fix deleted everything except my data files. I have reinstalled Firefox. However, the reinstall has none of my bookmarks. Is there a way to recover the Bookmarks from my previous version ? They took years to develop. Any help will be appreciated.

I am using Firefox Desktop with windows10. I had a problem with windows and the fix deleted everything except my data files. I have reinstalled Firefox. However, the reinstall has none of my bookmarks. Is there a way to recover the Bookmarks from my previous version ? They took years to develop. Any help will be appreciated.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.