Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The tab bar and page of every site is messed up

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Alireza Daneshmayeh

more options

Hello

I deleted Firefox I deleted my account But it is not fixed

Firefox layer and page

Every site I go to is like this

If you pay attention Microsoft browser The layer and the page are all the same

Thank you for your guidance

Hello I deleted Firefox I deleted my account But it is not fixed Firefox layer and page Every site I go to is like this If you pay attention Microsoft browser The layer and the page are all the same Thank you for your guidance
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can look at this thread:

  • /questions/1384204 SINCE THE LAST UPDATE, THE FIREFOX SCREEN DOES NOT FIT MY SYSTEM SETTING(125%)

You can create a new Number pref on the about:config page and set its value to 100.
  • about:config => ui.textScaleFactor = 100

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Hữu ích?

more options

Thank you very much ;

I spent almost an hour and a half and 

it didn't work

But you suggested the right way Thank you very much

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.