Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ribbon size at top of screen suddenly changed

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I opened Firefox this morning and suddenly my home screen was 4 or 5 times larger then when I shut down the night before. The zoom settings in the menu only affect the body of the home screen. I can not find how to reduce the size of the fonts being used in the ribbon.

I opened Firefox this morning and suddenly my home screen was 4 or 5 times larger then when I shut down the night before. The zoom settings in the menu only affect the body of the home screen. I can not find how to reduce the size of the fonts being used in the ribbon.

Được chỉnh sửa bởi Captain Ron vào

Giải pháp được chọn

It seems you have the issue described in this thread.

https://support.mozilla.org/questions/1384204

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

It seems you have the issue described in this thread.

https://support.mozilla.org/questions/1384204

Hữu ích?

more options

Thank you Terry - That did the trick!!

Hữu ích?

more options

Hi

While there is not an easy way to revert this our product team did suggest this about:config preference change as the optimal solution at this time.

  1. In the address bar, type about:config and press the Enter key.
  2. The about:config warning page may appear. Click Accept the Risk and Continue to continue to the about:config page.
  3. In the search field, enter browser.display.os-zoom-behavior, select the pencil "edit" icon and change the number to 0.
  4. Select the check mark and restart Firefox.

They did note they would look into alternative options which may be present in a future update.

WARNING from the moderator team: Changing Firefox pref from the about:config page can sometimes break Firefox or cause strange behavior. You should only do this if you know what you're doing.

Please read Firefox advanced customization and configuration options to learn more.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.