Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Reinstall browser to new hard drive.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello and thanks. I have a new PC hard drive and need to reinstall browser. I logged into my Firefox account online but cannot find the answer. Is there a way I can install my browser with my old bookmarks and/or history? I am running Windows 10.

Hello and thanks. I have a new PC hard drive and need to reinstall browser. I logged into my Firefox account online but cannot find the answer. Is there a way I can install my browser with my old bookmarks and/or history? I am running Windows 10.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello!

The best thing to do is to simply download a fresh copy of Firefox for Windows, and then sign into your Firefox account from that newly installed browser. That should then sync all your bookmarks and history from your old hard drive.

Instructions:

more options

Locking this thread as a duplicate.
Please continue here: [/questions/1384338]