Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox sync not work with changed useragent

  • Không có trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Hi, Firefox sync not work with changed useragent. I have changed useragent in (about:config): general.useragent.override Our company identify and block Firefox globaly in proxy servers. Why? I don't know (maybee dificult globaly Firefox updating for non admin user).

I open Firefox sync and try login there, but I see only progress (wheel).

Hi, Firefox sync not work with changed useragent. I have changed useragent in (about:config): general.useragent.override Our company identify and block Firefox globaly in proxy servers. Why? I don't know (maybee dificult globaly Firefox updating for non admin user). I open Firefox sync and try login there, but I see only progress (wheel).

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.