Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I add the Menu Bar as the top line?

more options

Ho do I add Menu Bar as top line

bold text

Ho do I add Menu Bar as top line '''bold text'''

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Jack, we have an article on that: Restore the Menu bar in Firefox.

Does that work for you?

By the way, even if it's turned on, you won't see the Menu bar in either (A) popup windows or (B) full screen.