Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help, FF keep crashing

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

ID report: bp-a8763350-7e82-41d1-8708-b52ff0220726

I'm sending you my crash report ID, if you can help me. Crashes started on 26.7.2022. FF is updated to the newest version and Troubleshooting mode didn't help ether.

ID report: bp-a8763350-7e82-41d1-8708-b52ff0220726 I'm sending you my crash report ID, if you can help me. Crashes started on 26.7.2022. FF is updated to the newest version and Troubleshooting mode didn't help ether.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.