Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Unable to open Pop up

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hi Mozilla,

Yes I did try in Safe mode and that worked until logging off and then restarting FireFox.

Since the most recent FireFox update Safe Mode no longer works.

I can still login to the site and perform some rudimentary tasks but when I want to edit/view a payment I get the error message as posted.

If I use my Tablet to login I have no problem although the Tablet uses Chrome and not Firefox.

I can try the tablet with FireFox and report back.

Is their a log file or setting list that I can send that will help.

Regards, Greg

Hi Mozilla, Yes I did try in Safe mode and that worked until logging off and then restarting FireFox. Since the most recent FireFox update Safe Mode no longer works. I can still login to the site and perform some rudimentary tasks but when I want to edit/view a payment I get the error message as posted. If I use my Tablet to login I have no problem although the Tablet uses Chrome and not Firefox. I can try the tablet with FireFox and report back. Is their a log file or setting list that I can send that will help. Regards, Greg

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I suggest you add your post to your original question.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1383992