Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Scrolling on Facebook

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

When I'm on Facebook my feed sometimes will start scrolling uncontrollably and I have to keep scrolling it back.

When I'm on Facebook my feed sometimes will start scrolling uncontrollably and I have to keep scrolling it back.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is a growing number of reports about the problem. Please refer to the following thread.

https://support.mozilla.org/questions/1382198