Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

IPFS-Companion

  • 7 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I tried to install this add-on but received the following message: "Installation aborted because the add-on appears to be corrupt".

Please advise.

I tried to install this add-on but received the following message: "Installation aborted because the add-on appears to be corrupt". Please advise.

Giải pháp được chọn

You should seek help from the their forum for this add-on that was Last updated

   a year ago (Jun 30, 2021)

https://discuss.ipfs.io/c/help/13

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Currently the most likely reason is ESET. If you have that installed, try disabling it or adding mozilla. org to its trusted sites. Updating it may also work.

If you don't have ESET, what security software do you have?

Hữu ích?

more options

Terry Thanks. I tried disabling ESET and adding mozilla.org to the trusted list. Unfortunately neither helped - got the same message (my ESET is up to date.)

Hữu ích?

more options

You may have to restart your computer. Otherwise, there may be some other cause.

Hữu ích?

more options

A restart doesn't help. The add-on just won't be added to Firefox.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You should seek help from the their forum for this add-on that was Last updated

   a year ago (Jun 30, 2021)

https://discuss.ipfs.io/c/help/13

Hữu ích?

more options

OK, will do. Thanks.

Hữu ích?

more options

Mark your comment as resolved and good luck.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.