Trang web này sẽ có chức năng hạn chế trong khi chúng tôi trải qua bảo trì để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu một bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn và bạn muốn đặt câu hỏi, chúng tôi có cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi đang chờ để giúp bạn tại @FirefoxSupport trên Twitter và /r/firefox trên Reddit.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot change my Homepage

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Every time I try to change my homepage it reverts back to MSN. I have dragged new tabs to my home button and the popup asks if I want to change my home screen, which I agree, but it reverts back to MSN as soon as I open a new window. I have typed the website into my home settings under custom URL and it still always reverts back. I am SO irritated. At this point I have started looking up ways to block the website. Can I get any suggestions?

Every time I try to change my homepage it reverts back to MSN. I have dragged new tabs to my home button and the popup asks if I want to change my home screen, which I agree, but it reverts back to MSN as soon as I open a new window. I have typed the website into my home settings under custom URL and it still always reverts back. I am SO irritated. At this point I have started looking up ways to block the website. Can I get any suggestions?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.