Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Tabs Do not Load, have to restart Firefox to get working

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Firefox browser has become more and more unstable. When opening a new tab where it be opening a link in a new tab or a new tab and going to a website. It just does not go anywhere and then eventually all my other tabs stop working as well. I am at the point of moving to a different browser, what can we do to fix this?

Firefox browser has become more and more unstable. When opening a new tab where it be opening a link in a new tab or a new tab and going to a website. It just does not go anywhere and then eventually all my other tabs stop working as well. I am at the point of moving to a different browser, what can we do to fix this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.