Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ESR version of firefox does not allow multi containers add-on

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

I went to the official add-on site and I did not see the Add-on named "multi containers" made by Firefox themselves, yet there were about 6 pages of add-on's similar named 'container' but not the one I wanted which is called 'multi containers' add-on.

I went to the official add-on site and I did not see the Add-on named "multi containers" made by Firefox themselves, yet there were about 6 pages of add-on's similar named 'container' but not the one I wanted which is called 'multi containers' add-on.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

This is the add-on that you are looking for:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/multi-account-containers/

more options

For more information, see the Multi-Account Containers article.