Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google search freezes firefox while on-Screan keyboard in working

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When application on-Screan keyboard is working and sometimes trying to use search google firefox freezes.

When application on-Screan keyboard is working and sometimes trying to use search google firefox freezes.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yeah, 102.0.1 just hung on me for about 15 seconds and then came back to life. I would test another version to compare. Take a browse on the wild side. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop Make sure you install in a different directory than your current install.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào