Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon and Instagram say I am logging in under Windows. I have a Moc. I made no changes? What is going on?

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Amazon and Instagram say I am logging in under Windows. I have a Moc. I made no changes? What is going on?

Amazon and Instagram say I am logging in under Windows. I have a Moc. I made no changes? What is going on?''

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Amazon and Instagram say I am logging in under Windows. I have a Moc. I made no changes? What is going on?

Hữu ích?

more options

no you told me nothing

Hữu ích?

more options

Screenshot of the issue?

Hữu ích?

more options

Do you have enabled "Resist Fingerprinting" if you check this pref on the about:config page?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.