Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Freezes on google maps

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lamance

more options

When I open the google maps website it functions normally for about 3-4 seconds, then firefox completely freezes not just that tab. Firefox is up to date and it happens with all addons disabled. maps seems to work fine when I access from other country domains (co.uk or .de) Also I have no problem with the site on other browsers. It does not generate a crash report.

When I open the google maps website it functions normally for about 3-4 seconds, then firefox completely freezes not just that tab. Firefox is up to date and it happens with all addons disabled. maps seems to work fine when I access from other country domains (co.uk or .de) Also I have no problem with the site on other browsers. It does not generate a crash report.

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Did you try in Private mode as well?

Hữu ích?

more options

I had not tried that. I just did and maps worked fine in the private window. Not sure what that indicates, but I cleared my cookies but that did not fix it on non-private.

Hữu ích?

more options

That right there means you got Addons issues causing the problem. So disable all Addons and turn on/off each one to figure what is the cause. Also check your extensions to see what's installed. Not sure your confusing two parts you said it worked find and then said it didn't so were you actually in private for the second part of the reply because it doesn't sounds like you were.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

more options

It freezes when I have all addons/extensions/plug-ins disabled. I opened a new private window and it works fine without freezing. I thought that might mean it is cookies or something, so I reopened a normal(non-private) window and cleared all of the cookies and tried it and it still froze.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

I started a new profile and it's not freezing now, so I guess that fixed it. Thanks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.