Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

OPEN URL IN MICROSOFT EDGE (CONTEXT MENU)

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am attempting to build a script (extension) that will open any focused page in Firefox with Microsoft Edge from the context menu. The intention is to utilise the existing microsoft-edge URL Protocol in Windows instead of a native client.

QUESTION WILL MOVE TO https://discourse.mozilla.org/

I am attempting to build a script (extension) that will open any focused page in Firefox with Microsoft Edge from the context menu. The intention is to utilise the existing microsoft-edge URL Protocol in Windows instead of a native client. QUESTION WILL MOVE TO https://discourse.mozilla.org/

Được chỉnh sửa bởi deanone vào

Giải pháp được chọn

Hi

I recommend that you ask about this in the dedicated add-ons community forum at:

https://discourse.mozilla.org/c/add-ons/35

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I am also trying to have this work with VLC (without a native client).

Được chỉnh sửa bởi deanone vào

more options

It is intended for an extension as with Preview of Open in Microsoft Edge Open in Microsoft Edge but as a context menu item.

more options

Giải pháp được chọn

Hi

I recommend that you ask about this in the dedicated add-ons community forum at:

https://discourse.mozilla.org/c/add-ons/35

more options