Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Deleted Authenticator

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I deleted my authenticator when i reset my phone, how do i re-implement the information to get my access back? Or Can I?

I deleted my authenticator when i reset my phone, how do i re-implement the information to get my access back? Or Can I?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Whom is the developer of that Authenticator your using.

Hữu ích?

more options

It was either Google or Microsoft, those are the only two Authenticators that I use..?

Hữu ích?

more options

You should have disabled 2FA for all websites or possibly backup your data as there is no way to restore the 2FA codes, so you lose access to all websites that you were using with your authenticator app unless the website allows to bypass 2FA.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.