Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Memory leak - Firefox Browser Version 97.0

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I am experiencing problems when using Duolingo, which is highly interactive.

This same problem was highlighted in Version 95.0.2 from a Windows user. The waveforms on System Monitor/ Resources are the same.

I am using Fedora and have 16GB ram. Have just ordered another 16GB ram, but think this problem is so severe that no amount of ram will fix it.

I am experiencing problems when using Duolingo, which is highly interactive. This same problem was highlighted in Version 95.0.2 from a Windows user. The waveforms on System Monitor/ Resources are the same. I am using Fedora and have 16GB ram. Have just ordered another 16GB ram, but think this problem is so severe that no amount of ram will fix it.

Giải pháp được chọn

Hi

Have you considered updating to the latest version of Firefox, version 102?

You appear to be using an older version which will lack the stability and security improvements in more recent versions.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

Have you considered updating to the latest version of Firefox, version 102?

You appear to be using an older version which will lack the stability and security improvements in more recent versions.