Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Linux Fedora cookies settrings weird behavior.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Fedora Linux v102.0 rpm.

I recently faced with some weird issue, there is two setting options for cookies in about:preferences#privacy : "Delete cookies and site data when Firefox is closed" under the Cookies and Site Data and "Clear history when Firefox closes" under the History. The problem is when i restart my firefox session this two setting resets, the first becomes disabled, the second enabled with additional enabled options of Cookies, Cache and Offline website data + website cookies always deletes causing unlogining no matter is site in whitelist in Cookies setting or not. The problem preserved in any Profile, even in new created one, reinstall didn't help.

Fedora Linux v102.0 rpm. I recently faced with some weird issue, there is two setting options for cookies in about:preferences#privacy : "Delete cookies and site data when Firefox is closed" under the Cookies and Site Data and "Clear history when Firefox closes" under the History. The problem is when i restart my firefox session this two setting resets, the first becomes disabled, the second enabled with additional enabled options of Cookies, Cache and Offline website data + website cookies always deletes causing unlogining no matter is site in whitelist in Cookies setting or not. The problem preserved in any Profile, even in new created one, reinstall didn't help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.