Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Masking Firefox Add-on

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wbarkho

more options

I am getting an error that Firefox is not supported on some websites. Is there an add-on or extension that can make the site think I am using internet explorer or edge?

I am getting an error that Firefox is not supported on some websites. Is there an add-on or extension that can make the site think I am using internet explorer or edge?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

Do you have an example of a website where this is happening?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

RobertJ said

Something like this? - Chameleon https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/chameleon-ext/

That's awesome!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.